DIVA Vocal

Time To Say Goodbye (DJ Tarkan Remix)

DIVA Vocal - Time To Say Goodbye (DJ Tarkan Remix)

Музика

DIVA Vocal & Kid Vibes

Дата на издаване

15.06.2015

Текст

DIVA Vocal

Издадено от

No Smoking Recordings

(Текст)

Closed the door behind, and left our home
What we used to have was lost and gone…
There’s no need to turn this into fight
Happiness is never found among the ashes of two hearts

Closed the door behind, and left our home
What we used to have was lost and gone…
There’s no need to turn this into fight
Happiness is never found among the ashes of two hearts

Our memories will live forever in our past
Our dreams were never ever meant to last
(never meant to last)
What is hidden from our eyes is clear to the heart
It will take a million years to make it right,
So we have to say goodbye

Closed the door behind, and left our home
Lost and scared I heard the calling from above
Got to make it on my own, survive the pain
Life is to be lived, it’s never planned

Our memories will live forever in our past
Our dreams were never ever meant to last
(never meant to last)
What is hidden from our eyes is clear to the heart
It will take a million years to make it right,
So we have to say goodbye (8)

БГ Версия

Това което имахме с теб беше изчезнало
(толкова отдавна)
Няма смисъл да превръщаме това в една борба
Щастието няма как да бъде открито в пепелтта на две сърца
Затворих вратата зад себе си и напуснах нашия дом
Това което имахме с теб беше изчезнало
(толкова отдавна)
Няма смисъл да превръщаме това в една борба
Щастието няма как да бъде открито в пепелтта на две сърца

Нашите спомени ще живеят вечно в нашето минало
Нашите мечти не им е било писано да се сбъднат
(не им е било писано)
Това което е скрито от очите е явно за сърцето
Ще отнеме милиони години да оправим всичко
Така че трябва да си кажем сбогом

Затворих вратата зад себе си за да търся любов
Изгубена и уплашена, дочух призива отгоре
Трябва да се справя сама, да преодолея болката
Живота трябва да се живее, той няма как да се планира

Нашите спомени ще живеят вечно в миналото
Нашите мечти не им е било писано да се сбъднат
(не им е било писано)
Това което е скрито от очите е явно за сърцето
Ще отнеме милиони години да оправим всичко
Така че трябва да си кажем сбогом (8)