Faith

RoelBeat & DIVA Vocal

RoelBeat & DIVA Vocal - Faith

Music​

DIVA Vocal & RoelBeat

Release Date

25.09.2018

Lyrics

DIVA Voca

Release by​

Highlimit Records

(Lyrics:)

 

I’ve been walking down the road,

Looking for a hand or someone to hold dear.
I’ve been searching for some hope,
To rest assured the road ahead is all so clear.
Digging onto every slope,
Searching for the answers of the fallen trees,
Walking down the streets of love
All the memories and fears have clogged my dreams

Chorus:
No I won’t go astray
You set my heart on fire
You held me through the rain
No-one can take me higher
Friends, foes may mind their way
Believes and moulds rewire
No matter what they say
You help me shine so brighter

You, you, you,
You set my heart on fire
You, you, you,
You are my one desire
You, you, you,
You set my heart on fire
You, you, you,
You are my one desire, you

Bridge:
This road is slippery
I need more to breathe
The space between us is as big as an eternity
Ghosts of the past i see,
They come to visit me:
“To cross this bridge” – they say, that “Faith is all we ever need”
x2

You, you, you,
You set my heart on fire
You, you, you,
You are my one desire
You, you, you,
You set my heart on fire
You, you, you,

I’ve been walking down the road,
Looking for a hand or someone to hold dear.
I’ve been searching for some hope,
To rest assured the road ahead is all so clear.
Digging onto every slope,
Searching for the answers of the fallen trees,
Walking down the streets of love
All the memories and fears have clogged my dreams

Chorus:
No I won’t go astray
You set my heart on fire
You held me through the rain
No-one can take me higher
Friends, foes may mind their way
Believes and moulds rewire
No matter what they say
You help me shine so brighter

You, you, you,
You set my heart on fire
You, you, you,
You are my one desire
You, you, you,
You set my heart on fire
You, you, you,
You are my one desire, you

(Превод)
В Я Р А

Вървях по пътя си
Търсейки (подадена) ръка или пък някой, който да държа здраво
Исках някой да ме увери,
Че пътя напред е ясен и чист
Разкопавах всеки срещнат склон
И питах за отговорите всяко паднало дърво
Обикаляйки улиците на любовта
Всички спомени и страхове баха запушили моите мечти

Не, няма да се предам
Ти запали огъня в сърцето ми
Ти ме държеше през бурите
Няма кой да ме понесе по-високо
Приятелите и враговете могат да си гледат работата
Вярванията и схващанията се променят (с времето)
Те могат да говорят каквото си искат
Ти ме караш да блестя все по-ярко
Ти, ти, ти
Ти запали в мен сърцето
Ти, ти, ти
Желание, което
Ти, ти, ти
Ти запали в мен сърцето
Ти, ти, ти
Единствено за мен си ти

Този път е много хлъзгав,
Имам нужда от повече въздух
Разстоянието между нас е голямо като вечността
Призраци от миналото виждам
Те ме навестяват:
– За да преминем от другата страна на моста – казват – Вярата е всичко от което някога ще се нуждаем!